Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 35/2024

Uchwała Zarządu nr 35/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 10 maja 2024 roku

w sprawie: opiekunowie łowisk

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd na podstawie wniosku  koordynatora łowisk  postanawia powierzyć obowiązki opiekunów  łowiska PFWK Szmaragdowy Staw i Lazurowy Staw następującym członkom :

Magdalena Łaszanowska

Paweł Łaszanowski

Michał Gołąbek

Sylwester Chrzan

Jednocześnie tracą moc poprzednie uchwały dotyczące powołań opiekunów w/w łowisk

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: