Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 36/2023

Uchwała Zarządu nr 36/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartosz Bienka

Daniel Ciemniak

Damian Szneider

Michał Figura

Sławomir Figura

Jacek lesiecki

Jonasz Wyglądal

Jakub Gzela

Krzysztof Sosin

Łukasz Rusak

Rafał Nowakowski

Roman Kumiega

Robert Muława

Roman Szymański

Leopold Pokorski

Sylwia Milewska

Sebastian Moryc

Kevin Marzec-Kandydat

Tomasz Boniecki

 

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: