Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 36/2024

Uchwała Zarządu nr 36/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 18 maja 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Marcin Podgórski

Damian Antkowiak

Patryk Chruściński – Junior

Damian Kuczyński

Julian Suski

Mateusz Szwaba

Marek Bujak

Ryszard Zygadło

Jacek Mikołajczyk

Patryk Wojciechowski

Adrian Garczyński

Michał Krupop

Jarosław Karaś

Kamil Kasperczak

Michał Kluba

Natalia Kornacka

Mirosław Stępień

Natalia Dominiak

Krzysztof Kochman

Mateusz Stopa

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, natychmiast jeśli chodzi o potwierdzenie udziału w zawodach.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: