Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 37/2022

Uchwała Zarządu nr 37/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Damian Kruszka

Emilia Krzystanek

Dominik Szymaniak

Janusz Szajnoga

Marcin Wawrzko

Filip Wrzosinski Kandydat

Robert Wajdzik

Hadrian Radziejewski

Łukasz Cudniewicz

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: