Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 37/2023

Uchwała Zarządu nr 37/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 16 kwietnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Wiesław Felisiak

Kamil Czarnecki

Bartłomiej Smyk

Jacek Stępniak

Przemysław Fogt

Rafał Kolas

Elżbieta Mrozowicz

Piotr Wychowaniec

Michał Szymanowski

Robert Ronke

Marcin Piętoń

Konrad Michalski

Łukasz Zubowicz

Marcin Tomczyk

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5     członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: