Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 37/2024

Uchwała Zarządu nr 37/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 18 maja 2024 roku

w sprawie; sesja jesienna eliminacji PCM

1. Zarząd PFWK postanawia:

Na podstawie przesłanych zgłoszeń , po dogłębnej analizie Zarząd PFWK postanawia  dokooptować do zatwierdzonych wcześniej zawodów , zatwierdzić i nadać status zawodów eliminacyjnych do PCM-2025 sesji jesiennej :

– I Puchar Łowisko Eko Lakes Wójcina – 1 PCM

– Puchar Ziemi Sandomierskiej – 1 PCM

– Infinity Cup III – 2 PCM

jednocześnie zobowiązuje się organizatorów zatwierdzonych zawodów do dostosowania regulaminów do REGULAMINU ELIMINACJI PCM 2025

 

w głosowaniu udział brało    6    członków
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało    –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało    –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: