Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 38/2023

Uchwała Zarządu nr 38/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 23 kwietnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Antek Nieczaj – Kandydat

Patrick Bartella

Łukasz Krzyk – Junior

Justyna Brodziuk

Michał Ligocki

Patryk Krzyk -Kandydat

Aurelia Kubica

Andrzej Para

Mariusz Rybka

Patryk Brodziuk

Łukasz Kozłowski

Szymon Ciborski – Kandydat

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: