Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 38/2024

Uchwała Zarządu nr 38/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Agnieszka Książek

Daniel Stróżyk

Grzegorz Szczotka

Adam Janik

Marek Arendt

Magdalena Raczkowiak

Tetiana Bibik

Waldemar Kokoszka

Krzysztof Woźniak

Robert Ziemba

Dariusz Myszkiewicz

Filip Myszkiewicz – Kandydat

Patryk Konarzewski

Robert Foigt

Mateusz Rusek

Aleksandra Kamińska

Krzysztof Gryczan

Maciej Kozłowski

Dariusz Dzida

Tomasz Włodarczyk

Paweł Jaworski

Mariusz Czarnowski

Robert Sas

Filip Otoliński – Kandydat

Marian Naczyński

Artur Puławski – Kandydat

Filip Włodarczyk – Kandydat

Grzegorz Wierzbicki

Łukasz Gałach

Witold Kuchta

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, natychmiast jeśli chodzi o potwierdzenie udziału w zawodach.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: