Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 39/2022

Uchwała Zarządu nr 39/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 02  czerwca  2022 roku

w sprawie; ustalenia zniżki w opłatach na łowisku Szmaragdowy Staw

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zgodnie ze złożonym  wnioskiem o obniżenie opłaty za rezerwację stanowiska na łowisku PFWK Szmaragdowy Staw dla rodziców łowiących wspólnie z dzieckiem, Zarząd postanawia przychylić się do wniosku i zatwierdzić zniżkę z  80zł do 60zł dla łowiącego rodzica z dzieckiem do 18-go roku życia za dobę  za stanowisko.

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: