Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 39/2023

Uchwała Zarządu nr 39/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Artur Oszajca

Bartłomiej Funk

Patryk Czekalski

Adam Kiewra

Felicjan Kaczor

Jarosław Spinkowski

Grzegorz Jaworek

Krzysztof Kaźmierczak

Michał Wróbel

Dawid Tonderys

Piotr Wolniak

Kamil Kuska

Bartosz Sołtysik

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5     członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: