Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 39/2024

Uchwała Zarządu nr 39/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie; zmiany w Zarządzie PFWK

1. Zarząd PFWK postanawia:

W zawiązku z wpłynięciem do Zarządu PFWK pism o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu PFWK kol. Mateusz Pietkun, oraz kol. Michał Sibora , Zarząd postanawia przychylić się  i odwołać w/w osoby ze składu członków Zarządu  Stowarzyszenia PFWK.

Zarząd zobowiązuje się do dokonania zmiany zapisów składu osobowego  w KRS.

Jednocześnie Zarząd postanawia dokonać kooptacji na funkcję członka Zarządu PFWK kol. Tomasz Kułakowski, który wyraził pisemną zgodę  na pełnienie funkcji członka Zarządu PFWK z jednoczesnym wpisaniem zmiany w KRS.

 

w głosowaniu udział brało    6    członków
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało    –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało    –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: