Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 4 /2022

Uchwała Zarządu nr 4 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 15 stycznia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Mariusz Figura Kocierz Mszczanicki
– Damian Maciałek Wietlin
– Maciej Kowalczyk Tuczno/Junior/
– Dawid Meler Gniezno
– Marek Rowiński Kraków
– Piotr Sobczak Łask
– Marcin Burak Lesznowola
– Aleksander Langowski Cerekwica
– Kamil Rosiak Wielowieś
– Mateusz Kłysz Sieroszewice
– Dawid Kowalik Jelcz Laskowice
– Szymon Kazur Kalisz
– Artur Czynszak Wąsewo
– Zbigniew Dolata Orzesze
– Damian Ochman Dobrodzień

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: