Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr.4/2023

Uchwała Zarządu nr 4/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 15 stycznia  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartłomiej Drabik

Szczepan Sołtysiak

Dawid Pluta

Dawid Czawiak

Marek Miliński

Jakub Wietrzykowski

Konrad Dąbrowski

Krystian Madej

Krzysztof Rogowski

Łukasz Grochowski

Łukasz Tworzydło

Maciej Bogusz

Marcin Kozak

Marcin Okruch

Roman Wietrzykowski

Paweł Bednaruk

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: