Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 4/2024

Uchwała Zarządu nr 4/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 09 stycznia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Paweł Piotrowski

Kacper Szczepaniak

Agnieszka Marciniak

Arkadiusz Nowak

Przemysław Balabuś

Wojciech Cywiński

Dariusz Dobrowolski

Filip Szymczak- Kandydat

Krzysztof Wyka

Jakub Jagóra

Karol Wrona

Gracjan Zbierański – Junior

Łukasz Zieliński

Piotr Krawczyk

Kuba Górzyński

Damian Kopijka – Junior

Mariusz Kostruba

Marta Wójcik-Kopijka

Łukasz Kubiś

Paweł Hładko

Robert Woźnica

Arkadiusz Rubacha

Tomasz Wypchło

Rusłan Gibuła

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: