Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 40/2024

Uchwała Zarządu nr 40/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 30 maja 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Marek Tyszkiewicz

Szymon Frackiewicz

Wojciech Karewicz

Mariusz Krutkowski

Oleksandr Sverdel

Marek Pietralczyk

Robert Pierucki

Paweł Górski

Hubert Picz

Paweł Wiśniowski

Adam Szymkowiak

Andrzej Gardyanczyk

Konrad Rabuski

Robert Falkowski

Katarzyna Kuchta

Robert Łobik

Czesław Krajewski

Bartosz Nowacki Junior

Przemysław Rękoś Junior

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, natychmiast jeśli chodzi o potwierdzenie udziału w zawodach.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: