Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 41/2022

Uchwała Zarządu Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

nr 41/2022 z dnia 07 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia listy zawodów eliminacyjnych na rok 2023, z cyklu jesiennego 2022

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) zatwierdzić listę zawodów ubiegających się o status eliminacji do MPwWK PCM 2023 przydzielając im następującą ilość kwalifikacji do finału:

Linar Cup 7 Anglia – 2 eliminacje
V Puchar Staropolanki – 3 eliminacje
II Puchar Rdzuchowa – 1 eliminacja
Puchar Skl.Kaper – 1 eliminacja
XV Puchar Śląska – 1 eliminacja
V Puchar z Wędką Na Podkarp – 2 eliminacje
Zawody Eko Baits – 3 eliminacje
Eliminacje Stawy Dębina- 1 eliminacja
III Wyborowy Big Fish – 1 eliminacja
II Zloty Korzecki Big Fish – 1 eliminacja
XIV Maraton Karp Sośnie – 2 eliminacje
Zawody Eko Baits – 3 eliminacje

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: