Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 41/2024

Uchwała Zarządu nr 41/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Mateusz Mleczek

Adam Fuchs

Damian Szewczyk

Wojciech Łozak

Jacek Gront

Grzegorz Stachowicz

Wojciech Harnos

Krzysztof Więcek

Bogdan Malcherczyk

Adam Wodyński

Patryk Ćwiek

Przemysław Ćwiek

Waldemar Hasiów

Zbyszek Kowalczyk

Dominik Nowaczyk

Maksymilian Pietrucha-Kandydat

Artur Sobkiewicz

Damian Leśniewski

Andrzej Drabowicz

Szymon Drwal

Piotr Maślany

Hubert Makowski

Patryk Makowski

Marcin Cerak

Mikołaj Kędziora

Michał Wójcik

Kamil Sosnowski

Paweł Borkowski

Tomasz Cerak

Albert Pasternok

Marcel Włodarek- Junior

Marian Sikora

Patryk Filippek

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, natychmiast jeśli chodzi o potwierdzenie udziału w zawodach.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: