Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 42/2023

Uchwała Zarządu nr 42/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Sebastian Kałużny

Krzysztof Żur

Grzegorz Urban

Michał Rogacki

Łukasz Strzelczyk

Mariusz Asztemborski

Artur Podsiedlik

Adam Ciachowski

Jarosław Bińczycki

Stanisław Gółka

Jarosław Rybicki

Paweł Cierniak

Tomasz Jata

Andrzej Ziomek

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: