Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 42/2024

Uchwała Zarządu nr 42/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Agata Marut

Łukasz Szaławiński

Maciej Grzywacz

Andrzej Bald

Grzegorz Techmański

Bartosz Fabiański

Adrian Rachut – Junior

Daniel Bald – Kandydat

Robert Biegała

Ryszard Ładniak

Kacper Krasicki

Łukasz Łanicki

Janos Kocsis

Sławomir Ćwiek

Krystian Odrowąż

Katarzyna Kuleta

Jacek Ciuk – Junior

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, natychmiast jeśli chodzi o potwierdzenie udziału w zawodach.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: