Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 43/2023

Uchwała Zarządu nr 43/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 16 maja 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Damian Kupilas

Marcel Woźniak – Kandydat

Łukasz Swoboda

Kamil Gratunik

Michał Roskosz

Wojciech Aleksandrowicz

Damian Bobrowski

Krzysztof Buczek

Michał Cieliszak

Mateusz Olszynka

Cezary Zwierzyński

Bartosz Grabarz

Izabela Wolas

Konrad Jasik

Krystian Królak

Łukasz Litwinowicz

Miłosz Kulak

Michał Durys

Marek Kamiński

Przemysław Łukanus

Szczepan Słowik

Tadeusz Burzyński

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: