Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 44/2023

Uchwała Zarządu nr 44/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Krystian Kołacz

Grzegorz Czyrek

Krzysztof Frask

Krzysztof Stachowiak

Alicja Przewodowska

Bartłomiej Janusz

Damian Hirsz

Daniel Golach

Dawid Talarek

Julian Sawicki-Kandydat

Kamil Gałka

Kamil Woś

Karol Jasiński

Rafael Kiczka

Marcin Nowosad

Mariusz Chmielus

Marcin Świerad

Marek Pawlik

Marcin Nowak

Samuel Feszter

Marek Gizicki

Stefan Mclendon

Kacper Adamski- Kandydat

Tomasz Niestrój

Wiktor Sawicki- Kandydat

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: