Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 49/2023

Uchwała Zarządu nr 49/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Franciszek Pokropek

Karol Szucz

Grzegorz Nolbert

Natalia Sadlik

Marzena Spende

Fabian Spende Kandydat

Dariusz Wronkowski

Stanisław Skacel

Patryk Konkol

Mateusz Trytek

Bianka Wyrwa Kandydat

Mariusz Kurkiewicz

Michał Majcher

Sławomir Trybuś

Dominik Kełpin

Sławomir Lellek

Władysław Jacaszek

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: