Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 5 /2022

Uchwała Zarządu nr 5 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Martin Klimko Gniewkowo
– Klaudiusz Mrówka Łask/Junior/
– Mateusz Strzelecki Knurów
– Piotr Ciencieruk Opole
– Michał Toński Bydgoszcz
– Mateusz Zwolak Nowosiółki
– Marek Sosnowski Legionowo
– Łukasz Blacha Knurów
– łukasz Szczepański Zabrze
– Tomasz Mierzwa Ruda Śląska
– Oskar Strzelec Sieroszewice
– Michał Gajda Prudnik
– Marcin Dobrosielski Olszewnica
– Michał Kwiatkowski Warka
– Michał Czaplicki Sędzinko
– Tomasz Czaplicki Środa Wkpl
– Adam Szabelski Słonin
– Michał Ciunczyk Rebiechowo
– Karol Gromelski Toruń
– Łukasz Kostka Suchodoły
– Mateusz Wilczek Krapkowice
– Marcin Brylowski Cieszenie
– Marcin Powroźnik Bytom
– Łukasz Jamroszczyk Ostrów Wkpl

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: