Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 50/2023

Uchwała Zarządu nr 50/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Maciej Duńka

Adrian Toton

Andrzej Kulig

Marcin Bień

Bogdan Schittek

Dawid Wadowski

Michał Kaczmarski

Marek Ficek

Konrad Kowal

Krzysztof Januszewski

Krzysztof Pietruszewski

Konrad Gdański

Łukasz Zabłocki

Maksymilian Izdebski

Marcel Kaliszewski Junior

Marcin Kaźmierczak

Marek Stanuch

Mariusz Bujakowski

Mateusz Stasiakiewicz

Monika Gdańska

Przemysław Nastos

Oliwier Gładys Junior

Antonin Smesny

Mariusz Żydek

Patryk Skupin

Mariusz Zys

Sławomir Ślęzak

Hubert Sowa

Szymon Ferens

Michał Wolbek

Andrzej Walczak

Mateusz Zajączkowski

Bianka Wyrwa Kandydat

Robert Ociepka

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: