Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 51/2023

Uchwała Zarządu nr 51/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 18 czerwca 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Hubert Mizera

Robert Janik

Jacek Konieczny

Damian Pianka

Ireneusz Tuszyński

Marcel Mularczyk

Oskar Krekora

Piotr Kujawski

Łukasz Smyka

Maciej Rochmalski

Piotr Chmielewski

Damian Imbierowicz

Damian Woźniak

Dawid Figa

Robert Dyga

Adrian Piszczek

Bartłomiej Kanbefer

Aleksander Ubysz – Junior

Marcin Skorczyk

Marcin Reszka

Rafał Szczerbak

Łukasz Chojnacki

Klaudia Lellek – Kandydat

Krzysztof Skorupa

Łukasz Tracz

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: