Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 52/2022

Uchwała Zarządu nr 52/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 24 lipca 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartosz Sołyga

Bartosz Ciesiółka Junior

Karolina Kawecka

Dawid Flisikowski

Grzegorz Kaszubiński

Kacper Ziomek Kandydat

Dariusz Kawecki

Natalia Kaźmierczak

Kamil Botwina

Tomasz Heleniak

Miłosz Kurcz Kandydat

Przemyslaw Kurowski

Piotr Lahuta

Łukasz Liegman

Dawid Merhut

Monika Król

Patryk Klimczak

Paweł Salecki

Paweł Bartosz

Daniel Bydołek

Piotr Dunaj

Łukasz Słonka

Radosław Sterczyński

Sebastian Falfus

Rafał Pietruszewski

Damian Wendzonka

Mateusz Kotlorz

Kuba Karpiński Kandydat

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: