Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 52/2023

Uchwała Zarządu nr 52/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Piotr Wyrzykowski

Mateusz Niemira

Michał Słaboszewski

Rafał Próchnicki

Rafał Klimza

Radosław Kata

Wojciech Nowak

Wojciech Grzybowski

Marcin Runowski

Włodzimierz Piotrowski

Dariusz Krawczyk

Artur Dworaczek

Damian Smyk

Andrzej Majnusz

Marcin Matusiak

Adam Łączek

Rafał Adam

Artur Kamma

Robert Rzeźwicki

Konrad Molenda

Marek Sempik

Maciej Marchewka

Paulina Mendus

Piotr Polanowski

Piotr Żmuda

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: