Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 54/2023

Uchwała Zarządu nr 54/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 05 lipca 2023 roku

w sprawie; Szmaragdowy Staw

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd PFWK , mając na uwadze dobro i rozwój łowiska PFWK Szmaragdowy Staw postanawia wyrazić zgodę na zakup impregnatu i artykułów malarskich do zabezpieczenia nowo postawionych domków wędkarskich na łowisku, oraz zakup wykładziny przemysłowej na podłogę części mieszkalnej domku w celu przedłużenia żywotności w/w domków. Przewidywalny koszt około 2000 zł

Jednocześnie informujemy iż prace konserwacyjne zostaną wykonane przez członków PFWK w tzw. czynie społecznym w m-cu sierpień 2023

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: