Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 57/2023

Uchwała Zarządu nr 57/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Sylwester Kurkiewicz

Franek Grabarczyk – Junior

Mikołaj Kurkiewicz

Jan Hyszczuk

Jan Kozłowski – Junior

Paweł Kutwin – Junior

Wiktor Walczyk – Junior

Mateusz Kuberski – Junior

Michał Gołąbek

Bartłomiej Wilk – Kandydat

Jakub Wyrzykowski

Mateusz Jarych

Bartek Kędziorek – Junior

Jan Kubicki – Kandydat

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: