Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwala Zarządu nr. 58/2022

Uchwała Zarządu nr 58/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 11 sierpnia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adrian Kasprzak

Grzegorz Rozkosz

Damian Czyżycki

Dariusz Berger

Jakub Mieczkowski Junior

Wojciech Kocur

Łukasz Nagiel

Marcin Szmara

Patryk Gogoliński

Piotr Żygadło

Patryk Szelawa

 

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: