Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 58/2023

Uchwała Zarządu nr 58/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 30 lipca 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Kacper Sobczak- Kandydat

Roman Bulczak

Szymon Stępniak

Kamil Flisikowski- Kandydat

Krzysztof Głowacz

Kacper Grzelczak

Krzysztof Wasikiewicz

Tomasz Leja

Michał Janus

Mateusz Chmielewski- Kandydat

Marcin Plotzki

Patryk Łatkowski – Kandydat

Paweł Matysiak

Sławomir Trzciński

Borys Ciesielski – Kandydat

Szymon Latosiewicz

Piotr Ziegert

Wiktor Filip

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: