Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 59/2023

Uchwała Zarządu nr 59/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 07 sierpnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Maciej Michalak

Grzegorz Jankowski

Adrian Witek

Daniel Brzoza

Daniel Kielarski

Robert Demel

Patryk Grabarkiewicz

Lucyna Ochal

Daniel Ziętkowiak Junior

Jacek Radzikowski

Jakub Kopeć

Maciej Grabarkiewicz

Tomasz Plich

Przemysław Kźmierczak

Rafał Nowicki

Damian Skrzypkowski

Bartosz Puzio

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5     członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: