Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 6 /2022

Uchwała Zarządu nr 6 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Marek Czaplicki Środa Wkpl
– Sebastian Janeczko Józefkowo
– Damian Dziadura Zakopane
– Eneasz Łodyga Brody Żarskie
– Dariusz Banachowicz Żychlin
– Marek Jaszkowic Kamień Śląski
– Roman Skociński Milanówek
– Paweł Winter Nowe Skalmierzyce
– Krzysztof Lorek Ruda Śląska
– Szymon Wiśniewski Bydgoszcz
– Dariusz Kurko Czeladź
– Patrycja Wabińska Karolew
– Tomasz Szczepanski Ruda Śląska
– Andrzej Baniak Rogowo
– Tomasz Kaźmierczak Krzywiń
– Artur Wawrzyniak Zbiersk
– Sylwia Konacka Chudów

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: