Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 61/2022

Uchwała Zarządu nr 61/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Grzegorz Głąb

Grzegorz Ernst- Kandydat

Henryk Knap

Adam Jędrzychowski

Kacper Konicki- Kandydat

Dawid Kłos – Junior

Marcin Humski

Maria Miedzińska

Bogumiła Gabryelczyk

Sławomir Sopel

Piotr Strzelecki

Wojciech Idziak

Wojciech Kwitek

Jakub Zieliński – Junior

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: