Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwala Zarządu nr. 62/2022

Uchwała Zarządu nr 62/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Filip Reder Kandydat

Arkadiusz bednarz

Jacek Płatek

Dariusz Ziętek

Dariusz Paryska

Dawid Kłyszewski

Jakub Gaicki

Grzegorz Rodak

Igor Żuk

Jan Rodak

Krzysztof Okoniewski

Grzegorz Liszka

Łukasz Mogilan

Marek Gorzkowski

Mateusz Bidziński Junior

Michał Gładosz

Patryk Gółka

Piotr Kaczor

Krzysztof Romaniec

Wojciech Tyburski

Sławomir Czarnewicz

Artur Dzida

Tomasz Glama

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: