Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 64/2023

Uchwała Zarządu nr 64/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 07 września 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Rafał Dydliński

Krzysztof Frankiewicz

Łukasz Regliński

Ryszard Walczak

Robert Nowak

Łukasz Trębski

Grzegorz Jedwabny

Kacper Sadowski- Junior

Marek Betlej

Paweł Lasota

Krzysztof Sadowski

Jacek Tyczyński

Artur Budzioch

Nikodem Klucha – Kandydat

Piotr Buszta

Andrzej Alot

Daniel Guliński

Ihor Sadovskyi

Seweryn Runowski

Łukasz Telka

Tomasz Śmieszniak

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: