Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 65/2023

Uchwała Zarządu nr 65/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Michał Tracha

Jakub Tracha-Kandydat

Tomasz Pańczuk

Patryk Cierniak

Michał Mączka

Robert Szymoniak

Krystian Frej

Hubert Werbliński

Krzysztof Lechman

Marcin Krawczyński

Mariusz Kłakulak

Marek Markiewicz

Waldemar Foterek

Maciej Karolków

Piotr Kordziński

Robert Lewandowski

Jakub Sucharski- Kandydat

Krzysztof Maleszka

Krzysztof Szulc

Mikołaj Czarnocki- Junior

Konrad Sucharski

Tomasz Sadurski

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: