Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 66/2022

Uchwała Zarządu nr 66/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Łukasz Kubasiak

Karol Nowak

Radosław Wieloch

Adam Olender

Katarzyna Kubica

Konrad Kubarski

Dawid Kaminiorz

Sebastian Kruk

Mateusz Grzywnowicz

Ireneusz Gardas

Kamil Wacławczyk

Krzysztof Rembak

Marcin Miętus

Mateusz Warda

Grzegorz Skibiński

Sławomir Borycz

Rafał Sobiechowski

Łukasz Manka

Robert Pilchowski

Piotr Tecław

Paweł Wollmer

Damian Obłąk

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6     członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: