Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 66/2023

Uchwała Zarządu nr 66/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 15 września  2023 roku

w sprawie;  uzupełnienie składu Zarządu PFWK

1. Zarząd PFWK postanawia:

Działając na podstawie Statutu Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego rozdział 3 par.7 pkt 17 , Zarząd PFWK postanawia powierzyć obowiązki Członka Zarządu  następującym osobom:

– OSKAR WRÓBLEWSKI

– JAKUB WIECZOREK

Jednocześnie informuje się iż w/w  złożyli w siedzibie PFWK  odpowiednie pisma dotyczące zgody na pełnienie Funkcji w Stowarzyszeniu , jak i oświadczenia o adresie doręczeń które zostaną przekazane do KRS

w głosowaniu udział brało   6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: