Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 67/2022

Uchwała Zarządu nr 67/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 01 października 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Krystian Kemnitz

Dawid Aleksa

Emil Gdula

Jakub Kus

Łukasz Kur

Jarosław Wojtyła

Michał Łukasik

Marcin Brych

Michał Pokorski

Marcin Pawlusiak

Paweł Sopata

Paweł Nowak

Piotr Przestacki

Radosław Belter

Jeremiasz Radwan

Michał Rosiak

Tomasz Durawa

Sławomir Tworzowski

Łukasz Szulc

Sebastian Zagrosik

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: