Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 67/2023

Uchwała Zarządu nr 67/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 20 września 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Łukasz Juzyk

Bartłomiej Krakowiak

Adrian Kłodawski

Krzysztof Łaciak

Kacper Wachulski Kandydat

Krystian Matelski

Krzysztof Kaźmierczak

Patrycja Walczak

Arkadiusz Słupski

Krzysztof Szot

Tomasz Szlachta

Wiesław Kozak

Jan Sobieski

Tomasz Pakur Kandydat

Damian Kopijka Junior

Marcin Mirek

Mateusz Raczkiewicz

Mariusz Kopijka

Piotr Leja

Tomasz Wich

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: