Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 68/2023

Uchwała Zarządu nr 68/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Przemysław Zientek

Mirosław Ścibór

Mateusz Seretny

Błażej Matelski

Arkadiusz Kacala

Gabriela Jaroń

Tomasz Dytko

Konrad Walczyna

Dawid Jeleń

Andrzej Filus

Zbigniew Wesolowski

Szymon Leja Kandydat

Mariusz Wojciechowski

Piotr Robacki

Mateusz Ławniczak

Bartłomiej Nowak

Karol Wiśniewski

Stanislaw Jurkiewicz

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: