Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 69/2023

Uchwała Zarządu nr 69/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 16 października 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartek Wiśniewski

Jacek Tomczyk

Maciej Michalczyk

Grzegorz Głombik

Mariusz Dunajski

Patryk Kubsik Junior

Przemysław Czwajda

Tomasz Fraczek

Karol Buraczewski

Kacper Kunicki Kandydat

Piotr Kurowski

Krystian Poręcki Junior

Oskar Kunicki

Arkadiusz Kisiel

Marcin Tomczyk

Marcin Trzciński

Marcin Łapiszczak

Gabriela Staroń-Frej

Monika Bratz

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    8   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: