Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 7 /2022

Uchwała Zarządu nr 7 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Piotr Gawiński Płock
– Dominik Kowalski Międzybórz
– Igor Matracki Łódź
– Roman Matusiak Aleksandrów Łódzki
– Jarosław Maliszewski Wilkowice
– Wiktoria Matracka Łódź/Kandydat/
– Sławomir Starzec Rzeszów
– Marcin Paprzycki Inowrocław
– Mirosław Błaszczyk Nowy Dwór
– Krzysztof Wawszczak Truskolasy
– Michał Bittel Zabrze
– Michał Dobiński Łódź
– Radosław Kunsztowicz Rudniki
– Daniel Litwic Kielpino
– Daniel Flak Podole
– Grzegorz Gurgul Skarżysko Kam
– Eugeniusz Suleja Bytom
– Damian Wrześniak Dobrzechów
– Kacper Smyk Piechcin
– Krzysztof Jagieniak Bednary/Junior/
– Adrian Kuźniarski Poznań/ Kandydat/
– Stefan Kotarba Konary
– Daniel Kret Piasek

– Michał Chempiński Poznań

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało  –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: