Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr.7/2023

Uchwała Zarządu nr 7/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 24 stycznia  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

  1. Zarząd PFWK postanawia:
  2. a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Daniel Milewski

Kazimierz Grabowski

Sylwester Pęczkowski

w głosowaniu udział brało    6   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu

Andrzej Dobrzański

w głosowaniu udział brało    6   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   1    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu

  1. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.
  2. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: