Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 70/2023

Uchwała Zarządu nr 70/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adrian Szymański

Krzysztof Czerwiec

Jan Kott

Kamil Kalicki

Piotr Pokorski

Marek Maksimczyk

Marcin Witulski

Marcin Mikulski

Piotr Czysty

Piotr Adamczycz

Łukasz Szulc

Damian Ziółkowski

Dawid Kukiełka

Dawid Klinkert

Sebastian Zbierski

Krzysztof Lamża

Michał Gorczyca

Rafał Klocek

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: