Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 71/2022

Uchwała Zarządu nr 71/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 17 października 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Jacek Pochwała

Bartosz Piróg

Łukasz Bieda

Damian Kluge

Dariusz Kmieć

Michael Niewianda

Krzysztof Pietrzykowski

Łukasz Styra

Łukasz Grudowski

Michał Nalej

Grzegorz Nidecki Junior

Marek Niestrój

Tomasz Botorek

Tomasz Wasilewski

 

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: