Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 72/2023

Uchwała Zarządu nr 72/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 11 listopada 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Krzysztof Dydzik

Mateusz Murawiec Kandydat

Piotr Murawiec

Mateusz Pająk

Daniel Rychlik

Marcin Guźla

Michał Dunajski Kandydat

Marcin Dunajski Kandydat

Jarosław Makuła

Dariusz Dąbrowa

Bartosz Ginter

Mateusz Odroniec

Jarosław Flasiński

Sylwia Kowal

Marcin Martewicz

Mateusz Zwolak

Jakub Wojtaszek

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: