Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 73/2022

Uchwała Zarządu nr 73/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adrian Baron

Adrian Gotkowicz

Grzegorz Kozal

Sławomir Celmer

Beata Nowicka

Marcin Mizera

Krzysztof Silski

Damian Stojek

Dariusz Mróz

Dawid Kanda

Grzegorz Kuzawka

Grzegorz Jakubiak

Dawid Płaneta

Sławomir Stępnik

Łukasz Sobusiak

Mariusz Bajor

Norbert Szymański

Adrian Baliński

Szymon Nowowiejski

Patryk Owczarzy

Patryk Domański

Paweł Kornatowski

Paweł Rogoziński

Tomasz Sowa

Tomasz Rychlik

Ryszard Mizera

Krzysztof Karkulowski

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: