Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 75/2022

Uchwała Zarządu nr 75/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 08 listopada 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Dawid Paluch

Mikołaj Stopa

Grzegorz Labak

Jarosław Durawa

Kacper Prochowski

Rafał Kalita

Krystian Uscilowski

Łukasz Kuczyński

Paweł Lepak

Maciej Ciura Kandydat

Marcin Mendus

Mateusz Zych Kandydat

Henryk Merta

Mirella Domańska

Patryk Jadczuk

Patryk Domański

Piotr Reszke

Tomasz Jakubas

Krystian Wideński Kandydat

Wojciech Kroll

Jarosław Urbanek

 

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: